Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Ασφάλιση μολυσμένων προϊόντων

Tα προϊόντα διατροφής, ποτών, καλλυντικών και φαρμάκων είναι ιδιαίτερα επιδεκτικά και ευαίσθητα στην αλλοίωση και στην μόλυνση, είτε πρόκειται για αποτέλεσμα τυχαίου γεγονότος είτε για εσκεμμένη και κακόβουλη παρέμβαση.

Τα περιστατικά αλλοίωσης και μόλυνσης αυξάνονται συνεχώς και όταν συμβούν ελκύουν το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πράγμα το οποίο μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού που υπέστη τη μόλυνση ή αλλοίωση.

Σημαντικά είναι ακόμα τα έξοδα που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάκλησης ή / και αντικατάστασης του μολυσμένου προϊόντος καθώς επίσης και για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Η ασφάλιση «Μολυσμένων Προϊόντων» (Contaminated products Insurance) της AIG GREECE παρέχει ουσιαστική κάλυψη για τις οικονομικές ζημιές που θα υποστεί η ασφαλιζόμενη επιχείρηση, όπως απώλεια κερδών, έξοδα ανάκλησης και αντικατάστασης της φήμης της επιχείρησης, τα οποία είναι ακόλουθα είτε της τυχαίας είτε της κακόβουλης μόλυνσης καθώς και τα ποσά που καταβλήθηκαν σε περίπτωση εκβιασμού για αλλοίωση / μόλυνση των προϊόντων. Επίσης παρέχει σχέδιο για διαχείριση κρίσεων και υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων με ειδικούς συμβούλους δημοσίων σχέσεων (HILL & KNOWLTON) και ασφάλειας (KROLL ASSOCIATES).

Κάλυψη

Η κάλυψη απαρτίζεται από δύο μέρη:

Τυχαία μόλυνση

Κάθε τυχαία ή μη σκόπιμη μόλυνση, αλλοίωση ή εσφαλμένη παροχή πληροφοριών για τα συστατικά ή / και τις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος του Ασφαλιζομένου, η οποία συμβαίνει κατά την διάρκεια σαν αποτέλεσμα της παραγωγής, προετοιμασίας, παρασκευής ή συσκευασίας του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η χρήση ή κατανάλωση ενός τέτοιου προϊόντος έχει ή θα έχει σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση σωματικής βλάβης, ασθένειας ή ακόμα και θανάτου του χρήστη, μέσα σε 120 ημέρες μετά την κατανάλωση ή χρήση.

Κακόβουλη αλλοίωση

Κάθε πραγματική, υποτιθέμενη ή απειλούμενη, σκόπιμη και κακόβουλη αλλοίωση ή μόλυνση του προϊόντος του Ασφαλιζόμενου, είτε προκαλείται από τρίτους, τέτοια ώστε να το καταστήσει ακατάλληλο ή και επικίνδυνο για χρήση ή κατανάλωση ή να δημιουργήσει τέτοια εντύπωση στο καταναλωτικό κοινό.

Η κάλυψη περιλαμβάνει:

 • Την απώλεια κερδών (καθαρών ή μικτών) λόγω της διακοπής εργασιών ή πωλήσεων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης
 • Τα έξοδα ανάκλησης των προϊόντων, καταστροφής και αντικατάστασή τους
 • Τα έξοδα των ειδικών συμβούλων δημοσίων σχέσεων (HILL & KNOWLTON) και ασφάλειας (KROLL ASSOCIATES)

Η κάλυψη αυτή απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες:

 • Τροφίμων
 • Ποτών
 • Καλλυντικών
 • Φαρμάκων

είτε αυτές απασχολούνται με την παραγωγή είτε με την διανομή των πιο πάνω προϊόντων.

Ανάληψη κινδύνου

Η ασφαλιστική εταιρία λαμβάνει υπόψη της διάφορους παράγοντες κατά την εκτίμηση της ασφαλισιμότητας και των καθορισμό των ασφαλίστρων. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι, ενδεικτικά:

 • Ο κύκλος εργασιών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης
 • Το είδος των προϊόντων και η συσκευασία τους
 • Το ιστορικό ζημιών
 • Η ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και ανάκληση των προϊόντων
 • Τα συστήματα ποιοτικού ελέγχου

Είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστική αγοράς και να σας την παρουσιάσουμε εντός 7 εργάσιμων ημερών δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών και να σας παρουσιάσουμε τη σωστότερη και οικονομικότερη πρόταση για την Ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων (Contaminated Products Insurance) της επιχείρησής σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας