Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Νομική προστασία επιχειρήσεων

Το ασφαλιστήριο για τη κάλυψη της επαγγελματικής Νομικής προστασίας διασφαλίζει την επιχείρησή σας αλλά και τις σχέσεις σας με το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό καθώς και τα μέλη της οικογένειας του επιχειρηματία που εργάζονται στην επιχείρηση.

Με βάση τα άνωθι η Νομική Προστασία αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των δικαστικών εξόδων και εξώδικων δαπανών για:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης
 • Ποινική υπεράσπιση σε δικαστήρια κάθε βαθμού
 • Διοικητικές προσφυγές για την άρση ή μείωση διοικητικών ποινών
 • Διενέξεις από εργασιακές σχέσεις
 • Διεκδικήσεις από ενοχικές συμβάσεις(διαμαρτυρόμενες συναλλαγματικές, επιταγές, απλήρωτα τιμολόγια, υπόλοιπα αλληλόχρεων λογαριασμών κ.λ.π) ή αποκρούσεις τέτοιων αξιώσεων εντός ελληνικής επικράτειας μέχρι και το συμφωνημένο PLAFOND
 • Παροχές νομικών συμβουλών από έμπειρους δικηγόρους
 • Έκδοση εξώδικων διαμαρτυριών.

Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επιλέξετε το δικό σας δικηγόρο εάν δε σας ικανοποιεί ο δικηγόρος της εταιρείας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να επικοινωνήσετε με τον Λιόντο Αχιλλέα (A.liontos[at]mastakas|gr ή τηλ.: 2651028900) και να κανονίσετε ένα ραντεβού . Εντός 24ώρου θα σας έχουμε μια πλήρη παρουσίαση στο Mail σας ή στο φαξ ή και προσωπικά του συμφερότερου πακέτου Νομικής Προστασίας για εσάς και την οικογένειά σας μέσω της εξειδικευμένης ασφαλιστικής εταιρείας DAS HELLAS.

  Κατηγορία: Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

  Επικοινωνήστε μαζί μας