Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Μηχανικών βλαβών και απώλειας κερδών

Προστατεύει την Ασφαλιζόμενη επιχείρηση από την απρόβλεπτη κα αιφνίδια απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα μηχανήματα, και από την αδυναμία ή το αυξημένο κόστος εκπλήρωσης των παραγγελιών που συνεπάγεται.

Προσφέρει την εξασφάλιση για τη επαναλειτουργία των μηχανημάτων, ή / και για την αποζημίωση για την απώλεια κερδών που α υποστεί, διασφαλίζοντας την ομαλή / κανονική οικονομική λειτουργία της επιχείρησης.

Σε ποιον απευθύνεται

Πελάτες του παρόντος ασφαλιστηρίου είναι όλες οι βιομηχανίες που διαθέτουν μηχανήματα παραγωγής και κινητήριας δύναμης (Production machines & prime movers).

Tι καλύπτει

Το συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών και Απώλειας Κερδών συνεπεία Μηχανικών Βλαβών ολοκληρώνει και δεν αντικαθιστά την κάλυψη που προσφέρει το συμβόλαιο Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων.

Βασική κάλυψη

 • Ελαττωματικός σχεδιασμός, σφάλματα συναρμολόγησης, κακοτεχνία, ελαττώματα χύτευσης και ελαττωματικά υλικά.
 • Εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες.
 • Απόσχιση λόγω της φυγοκέντρου δύναμης.
 • Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης.
 • Έλλειψη νερού σε λέβητες.
 • Φυσική έκρηξη - ενδόρρηξη (implosion) - κατάρρευση.
 • Θύελλα - Παγετός (για αντικείμενα στην ύπαιθρο, π.χ. γερανοί).

Επέκταση της κάλυψης

 • Κάλυψη απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών (S.R.C.C.).
 • Κάλυψη υπερωριών, νυχτερινής εργασίας και επείγοντος ναύλου (εκτός αεροπορικού) σε περίπτωση ζημιάς.
 • Κάλυψη αεροπορικού ναύλου σε περίπτωση ζημιάς.
 • Κάλυψη άμεσων συνεπειών κεραυνού.
 • Κάλυψη Απώλειας Κερδών συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων.
 • Κ.Α.

Είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστική αγοράς και να σας την παρουσιάσουμε εντός 7εργάσιμων ημερών δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών και να σας παρουσιάσουμε τη σωστότερη και οικονομικότερη πρόταση για την Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών και Απώλειας Κερδών της επιχείρησής σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας