Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Commercial crime

Σε ποιους απευθύνεται

Το Commercial Crime της Chartis απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους Κλάδους της οικονομίας (εκτός του χρηματο-οικονομικού χώρου - τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, κλπ.), όπως: βιομηχανίες - βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, χημικές - φαρμακευτικές εταιρείες κ.α.

Τι καλύπτει

Το Commercial Crime αποτελείται από 5 μέρη (Καλύψεις).

 1. Απιστία υπάλληλων: καλύπτονται οι ζημίες που θα υποστεί η Ασφαλιζόμενη Επιχείρηση από παράνομες & δόλιες πράξεις οποιουδήποτε υπαλλήλου της
 2. Απώλεια μέσα από τις εγκαταστάσεις: καλύπτονται οι ζημιές ή απώλειες χρημάτων και χρεογράφων από:
  • Καταστροφή, εξαφάνιση (μόνο μέσω παραρτήματος) ή παράνομη αφαίρεση μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή/και μέσα από τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε τράπεζας
  • Διάρρηξη χρηματοκιβωτίου
  • Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού, φορητού ταμείου ή ταμειακής μηχανής

   Καλύπτονται επίσης οι ζημιές στις εγκαταστάσεις από τις παραπάνω ενέργειες
 3. Απώλεια εκτός των εγκαταστάσεων: καλύπτονται οι ζημίες ή απώλειες χρημάτων και χρεογράφων από καταστροφή, παράνομη αφαίρεση (ληστεία) ενόσω μεταφέρονται από μεταφορέα ή από εταιρία μεταφοράς χρημάτων
 4. Ζημιές από πλαστά & πλαστογραφημένα χαρτονομίσματα: καλύπτονται ζημιές από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων χαρτονομισμάτων
 5. Ζημιές από πλαστογραφία: καλύπτονται οι ζημιές από πλαστογραφία ή παραποίηση:
  • Επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, ομολόγων και άλλων υποσχετικών εγγράφων
  • Εντολών ή οδηγιών πληρωμής

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

 • Για κάθε επιμέρους κάλυψη (1–5), ισχύει ιδιαίτερο υποόριο ανά ζημιά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ασφαλιζόμενου. Εφαρμόζεται επίσης συνολικό ετήσιο όριο για όλες τις καλύψεις.
 • Προσφέρεται περίοδος ανακάλυψης ενός έτους από την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου
 • Σε περίπτωση ζημιάς, τα χρεόγραφα αποτιμούνται σύμφωνα με την αξία τους την αμέσως προηγούμενη της ζημιάς εργάσιμη ημέρα
 • Μοναδική κάλυψη, για την ελληνική αγορά
 • Προσφέρει ευρύτερη προστασία από κάθε άλλο συμβόλαιο «Χρημάτων»
 • Το συμβόλαιο καλύπτει όλους τους χώρους εγκαταστάσεων και δεν περιορίζεται στη «Διάρρηξη» του χρηματοκιβωτίου
 • Καλύπτει ζημιές και από φυσικά φαινόμενα, εντός των εγκαταστάσεων
 • Προσφέρονται δυο νέες πρωτοποριακές καλύψεις:
  • ζημιές από πλαστογραφία καταθετών
  • ζημιές από πλαστά / πλαστογραφημένα χαρτονομίσματα

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας την παρουσιάσουμε εντός 5 εργάσιμων ημερών, δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών και να σας παρουσιάσουμε τη σωστότερη και οικονομικότερη πρόταση για την Ασφάλιση Commercial Crime της επιχείρησής σας, μέσω της Chartis.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας