Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Ανάκληση προϊόντων

Η ανάκληση προϊόντων αποτελεί μία πραγματική απειλή για τις μικρές, μεσαίας αλλά και μεγάλες βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Η αλυσίδα των γεγονότων που προκαλούνται από μια ανάκληση προϊόντος, είτε είναι ακούσια είτε εκούσια, περιλαμβάνει:

  • Απώλεια μεριδίου αγοράς / πτώση των πωλήσεων
  • Απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
  • Απώλεια του ειδικού χώρου των προϊόντων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης στα "ράφια" των καταστημάτων λιανικής πώλησης
  • Ακύρωση σημαντικών συμβολαίων

Παράγοντες όπως η διατήρηση των επιχειρηματικών σχέσεων, η αποκατάσταση της παραγωγικής διαδικασίας και η προστασία του ίδιου του ισολογισμού, αποτελούν στοιχεία βιωσιμότητας τέτοιων επιχειρήσεων.

Ένας επιδέξιος χειρισμός μιας επερχόμενης ανάκλησης προϊόντος, όχι μόνο ελαχιστοποιεί κάθε ζημιά οφειλόμενη στο ελαττωματικό προϊόν, αλλά επιδεικνύει και αποδεικνύει αξιοπιστία, σταθερότητα και επαγγελματισμό στους συνεργάτες / πελάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης της επιχείρησης, οι οποίοι αποτελούν το «κλειδί» για γρήγορη επαναδιανομή και επανένταξη του προϊόντος στην αγορά.

Η ασφάλιση της «Ανάκλησης Προϊόντων» της AIG GREECE μπορεί να προστατέψει τις επιχειρήσεις από τα καταστροφικά αποτελέσματα των ανακλήσεων, καλύπτοντας τα κύρια έξοδα της ανάκλησης, και προσφέροντας τις υπηρεσίες των ειδικών συμβούλων δημοσίων σχέσεων (HILL & KMOWLTON) 7 ασφάλειας (KROLL ASSOCIATES), απαραίτητες για τη σωστή καθοδήγηση των πελατών κάθε επιχείρησης τις πρώτες κρίσιμες εβδομάδες που ακολουθούν την ανάκληση του προϊόντος.

Κάλυψη

Με την προϋπόθεση ότι η χρήση του ασφαλιζόμενου προϊόντος θα προκαλέσει ή θα μπορούσε να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, η κάλυψη περιλαμβάνει:

  • Tα έξοδα ανάκλησης
  • Tα έξοδα αποθήκευσης και καταστροφής του προϊόντος
  • Tα έξοδα επιδιόρθωσης, αντικατάστασης και επαναδιανομής του προϊόντος
  • Tα έξοδα αποκατάστασης της φήμης της επιχείρησης ή και των προϊόντων της
  • Tα έξοδα των ειδικών συμβούλων
  • Παγκόσμια κάλυψη

Είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστική αγοράς και να σας την παρουσιάσουμε εντός 7εργάσιμων ημερών δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών και να σας παρουσιάσουμε τη σωστότερη και οικονομικότερη πρόταση για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ανάκλησης Προϊόντων (Product Recall Insurance) της επιχείρησής σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας