Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Ασφάλιση για προγράμματα φοιτητών Erasmus

To πρόγραμμα ERASMUS Είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014–2020. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητα από 3–12 μήνες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους και με διάρκεια κινητικότητας από 2–12 μήνες.

Οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα από το πρώτο έτος των σπουδών τους. Τέλος με το Erasmus δίνεται η δυνατότητα στο Διδακτικό και στο Διοικητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετακινηθεί αντίστοιχα για διδασκαλία/επιμόρφωση και επιμόρφωση σε φορείς του εξωτερικού.

Τα προγράμματα Erasmus όμως ζητάνε σαν απαραίτητη προϋπόθεση την ασφάλιση των Φοιτητών με διάφορες καλύψεις ανάλογα με τη χώρα που επισκέπτονται . Οι καλύψεις που χρειάζονται είναι από ασφάλιση ατυχήματος ή νοσοκομειακή περίθαλψη και πολλά άλλα και σίγουρα την κάλυψη Αστικής ευθύνης του Φοιτητή. 

Το γραφείο μας έχει την απόλυτη εξειδίκευση στην ασφάλιση των φοιτητών στο εξωτερικό με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και πολλές επιλογές αλλά και με ουσιαστικές καλύψεις που μπορεί να φανούν χρήσιμες στο φοιτητή. Οι καλύψεις είναι οι κάτωθι και ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ποιες επιθυμεί και ανάλογα διαμορφώνεται το κόστος που ξεκινάει ενδεικτικά από 50 € το εξάμηνο για το απλό πακέτο μέχρι και 210 € το εξάμηνο για το πλήρες πακέτο και ανάλογα με την χώρα που ταξιδεύει. (Οι τιμές αυτές είναι για τις χώρες της ΕΕ).

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και εμείς εντός 24ώρου θα σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές στο email σας.

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Κάλυψη 1. Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Νοσηλεία, Φροντίδα & Βοήθεια

 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου, έως 30 ημέρες από την ημέρα του Συμβάντος ή έως τη στιγμή που του δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς να ταξιδέψει. 50.000 €
 • Μεταφορά του Ασφαλιζόμενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι και εφ’ όσον δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο του Συμβάντος. Κάλυψη χωρίς κλήση στην ασφαλιστική εταιρεία, έως 5.000 €.
 • Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο Νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου, κατόπιν Συμβάντος στο Ταξίδι.
 • Έξοδα έως δύο συγγενών του Ασφαλιζόμενου, ώστε να τον επισκεφθούν εκεί που νοσηλεύεται, εάν υπάρχει διάγνωση πως κινδυνεύει η ζωή του, κατόπιν Συμβάντος στο Ταξίδι. Έως 750 € για εισιτήρια Α/R ανά συγγενή και έως 50 € έξοδα διαμονής ανά συγγενή, έως 15 ημέρες. 3.000 €
 • Επαναπατρισμός του Ασφαλιζόμενου εφ’ όσον επιβάλλεται, κατόπιν νοσηλείας του στο Ταξίδι, με ημερομηνία και μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
 • Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου και των επίσης Ασφαλιζόμενων ανηλίκων που συνταξιδεύουν, από το Ταξίδι, λόγω θανάτου ή εισαγωγής σε Νοσοκομείο με πρόγνωση νοσηλείας πλέον των 7 ημερών, μέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου. 1.250 €
 • Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου και έως ενός επίσης Ασφαλιζόμενου συνταξιδιώτη και των επίσης Ασφαλιζόμενων ανηλίκων που συνταξιδεύουν, από το Ταξίδι, λόγω ολικής απώλειας του οχήματος που χρησιμοποιείται για την επιστροφή από το Ταξίδι, από ατύχημα του οχήματος. 1.250 €
 • Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου και έως ενός επίσης Ασφαλιζόμενου συνταξιδιώτη και των επίσης Ασφαλιζόμενων ανηλίκων που συνταξιδεύουν, από το Ταξίδι, λόγω ατυχήματος του οδηγού του οχήματος που χρησιμοποιείται για την επιστροφή από το Ταξίδι, από ατύχημα του οδηγού. 1.250 €
 • Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου και έως ενός επίσης Ασφαλιζόμενου συνταξιδιώτη και των επίσης Ασφαλιζόμενων ανηλίκων που συνταξιδεύουν, από το Ταξίδι, λόγω ζημιάς στην οικία του Ασφαλιζόμενου από πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλη φυσική καταστροφή. 1.250 €
 • Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλιζόμενο, στο Ταξίδι, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά Το κόστος προμήθειας των φαρμάκων επιβαρύνει τον Ασφαλιζόμενο. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
 • Έξοδα μεταφοράς μιας αποσκευής έως 20 κιλά του Ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση που δεν δύναται λόγω έκτακτου επαναπατρισμού του από Συμβάν στο Ταξίδι. 100 €
 • Ένα εισιτήριο A/R σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος ώστε να τον συνοδεύσει στον υγειονομικό επαναπατρισμό του. 1.250 €
 • Έξοδα διαμονής του συνοδού έως 100 € ανά ημέρα όταν υπάρχει πρόγνωση νοσηλείας του 
 • Ασφαλιζόμενου πλέον των 7 ημερών ή των 48 ωρών εάν πρόκειται για ανήλικο ή άτομο με ειδικές ανάγκες. 500 €
 • Εισιτήρια επιστροφής του Ασφαλιζόμενου, εάν πρόκειται για φοιτητή, στο σημείο από το οποίο διέκοψε τη διαμονή του λόγω έκτακτου υγειονομικού επαναπατρισμού του ή έκτακτης επιστροφής του λόγω θανάτου ή εισαγωγής σε Νοσοκομείο, μέλους της Οικογένειάς του. 1.250 €
 • Έξοδα έρευνας και διάσωσης σε βουνό και θάλασσα. 15.000 €
 • Έξοδα οδοντιατρικών δαπανών, ιατρικών εξετάσεων και παροχής πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια Ταξιδιού, εν πλω ή εν πτήση. 500 €
 • Οδοντιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος. 500 €
 • Καταβολή των εξόδων για ιατρικές θεραπείες και συνεχιζόμενης νοσηλείας και εντός 30 ημερών μετά την επιστροφή, ως συνέπεια νοσηλείας από Συμβάν στο Ταξίδι και κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού στο Νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόμενος. 1.000 €
 • Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στον Ασφαλιζόμενο για Συμβάν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
 • Σύσταση ειδικευμένου ιατρού σε περίπτωση συμβάντος του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι και εφ’ όσον υφίσταται ιατρός με αυτή την ειδικότητα στην περιοχή. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
 • Επικοινωνία με την οικογένεια του Ασφαλιζόμενου, εφόσον ζητηθεί, σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
 • Έξοδα επαναπατρισμού (μόνο μεταφοράς) της σορού του Ασφαλιζόμενου από Ταξίδι. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
 • Έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε Νοσοκομείο. 1.000 €
 • Μετάφραση του ιατρικού φακέλου του Ασφαλιζόμενου, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε Νοσοκομείο λόγω συμβάντος στο Ταξίδι, από ελληνικά, σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά. 1.000 €
 • Κάλυψη των εξόδων κλήσεων του Ασφαλιζόμενου από σταθερό τηλέφωνο για την επικοινωνία του με την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση οποιουδήποτε Συμβάντος του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι. 300 €

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Προσωπικές Ασφαλίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας