Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Εμπορικά καταστήματα

Μία ζημία στον εξοπλισμό ενός καταστήματος, μία σημαντική βλάβη στο χώρο ή ένα σοβαρό ατύχημα στο προσωπικό μίας επιχείρησης, μπορεί να έχουν σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες ακόμη και στην ίδια τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Πρωτοποριακά, σε ένα ενιαίο ασφαλιστήριο, μία ευρεία γκάμα κινδύνων και παροχών, που τυπικά συναντώνται σε ξεχωριστά ασφαλιστήρια συμβόλαια, που θα επιτρέψουν στην επιχείρηση να επαναδραστηριοποιηθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα μετά την επέλευση μίας ζημίας, όσο μεγάλη και αν είναι.

Είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστική αγοράς και να σας την παρουσιάσουμε εντός 7 εργάσιμων ημερών δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών και να σας παρουσιάσουμε τη σωστότερη και ακριβέστερη ασφάλιση της κατοικίας σας με το καλύτερο ασφάλιστρο.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Κλάδος Περιουσίας

Επικοινωνήστε μαζί μας