Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Βιομηχανικοί κίνδυνοι - Ειδικοί κίνδυνοι

Οι «σύνθετοι» εμπορικοί, βιομηχανικοί και ειδικοί κίνδυνοι απαιτούν από την «φύση» τους εμπεριστατωμένη και εξειδικευμένη προσέγγιση και ειδική έρευνα αγοράς.

Είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστική αγοράς και να σας την παρουσιάσουμε εντός 7 εργάσιμων ημερών δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών.

Επίσης το γραφείο μας σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργάζεται θα αναλάβει πλήρη προασφαλιστική επιθεώρηση

  • με έμπειρους μηχανολόγους - μηχανικούς και εξειδικευμένους underwriters
  • με τεχνογνωσία που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των κινδύνων

για πλήρη και λεπτομερή καταγραφή των δεδομένων της επιχείρησής σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Κλάδος Περιουσίας

Επικοινωνήστε μαζί μας