Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Ασφαλιστικά Προγράμματα

Η εταιρεία μας πρωτοστατεί στην Ήπειρο στο τομέα ασφάλισης εξειδικευμένων προϊόντων και θεωρούμε ότι διαφέρουμε από τον ανταγωνισμό αφού μπορούμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε μορφή ασφάλισης επιθυμεί ο πελάτης για οποιοδήποτε προϊόν ερευνώντας ολόκληρη την Ευρωπαϊκή αγορά με το καλύτερο δυνατό κόστος.