Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Έλγκα Γεωργίου  /  Υποστήριξη Διαχείρισης και διεκπαιρέωσης

Η κα Γεωργίου Ελγκα  είναι μαζί μας από τον Φεβρουάριο του 2013 μόλις τελείωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει εργαστεί στον χώρο των πωλήσεων  στο παρελθόν. Η κα Γεωργίου είναι πλήρως καταρτισμένη να διαχειριστεί τις όποιες απορίες σας στον κλάδο αυτοκινήτων.