Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Μεγάλες Αποζημιώσεις

Ασφαλιστική αποζημίωση χωρίς προηγούμενο στην Ήπειρο!

Το ποσό αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ και δίνεται για την κάλυψη της ζημιάς που υπέστη η Χαρτοποιία Ηπείρου «Master» στη Βιομηχανική Περιοχή Ηπείρου στις 26 Ιουλίου του 2008... περισσότερα »