Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Συνεργαζόμενες εταιρείες

Το γραφείο μας συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με πολυεθνικές εταιρείες για την πλήρη κατοχύρωση των συμφερόντων των πελατών μας.


Ergo groupama axa MetLife Alico das generali gerling lloyds AIG INTERAMERICAN ALLIANZ