Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Οι πελάτες μας

Η Εταιρεία «Κ & Γ ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΟΕ» έχει προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες σε διάφορες Εταιρείες σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα καθώς και σε επαγγελματίες Παροχής Υπηρεσιών ενώ υπό τη στέγη μας βρίσκονται πάνω από 2.500 πελάτες.

Μεταξύ των Πελατών της συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά) οι:

  • Help ABEE Πελάτες μας
  • Ηπειρωτική - Πανεμπορική
  • Νούσιας Γλυκοτεχνείο από το 1940 Πελάτες μας
  • Ολυμπιακή Ζυθοποιία - Μπυρα ΦΙΞ Πελάτες μας
  • Πτηνοτροφική Ιωαννίνων
  • ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ (Νερό Ζαγόρι - Zagori Rainbow) Πελάτες μας
  • Spider S.A. Πελάτες μας
  • Super Markets Παπαγεωργίου Πελάτες μας
  • Viozois S.A Πελάτες μας